Checkjepolis.nl
Alle informatie die je nodig hebt om zelf online een verzekering af te sluiten!
Over www.checkjepolis.nl

Welkom op www.Checkjepolis.nl, de site met alles over verzekeringen. We willen op deze site zoveel mogelijk informatie verstrekken over verzekeringen in begrijpelijke taal. Je kunt op deze website informatie vinden over diverse verzekeringen. Tevens heb je de mogelijkheid om diverse vergelijkers gratis te gebruiken.

 

Waarom verzekeren?

Dat verzekeringen belangrijk zijn, daar zal iedereen het over eens zijn, immers in een wereld zonder verzekeringen kun je voor vervelende verrassingen komen te staan. Natuurlijk hoef je niet alles te verzekeren, maar bepaalde verzekeringen zijn wel handig om af te sluiten. Op onze website wordt dit per verzekering besproken

 

Heb je besloten om een bepaalde verzekering af te sluiten, dan moet je nog kiezen tussen tientallen soms honderden aanbieders. Ze beloven allemaal de beste verzekering voor de goedkoopste prijs, en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een oplossing hiervoor is het vergelijken van verzekeringen, en dit kan middels de diverse vergelijkers op onze site.

Deze website is puur informatief, wij adviseren of bemiddelen niet in verzekeringen.

Herzien van een schade afwijzing

Uw schade afgewezen?! Wij verzorgen een  second opinion!!.

U heeft schade en uw schade wordt afgewezen, of u krijgt minder dan waar u recht op dacht te hebben. EN! uw assurantietussenpersoon of verzekeraar geeft niet thuis. Herkenbaar? Lees dan verder.

Checkjepolis.nl is onafhankelijk en knokt voor jou, wanneer je assurantietussenpersoon of verzekeraar je laat zitten. We knokken voor jou als dat nodig is, we gaan de strijd aan met een verzekeraar. Bijvoorbeeld als een schade naar ons inzicht onterecht is afgewezen. We hoeven geen vijand van verzekeraars te worden, maar we zijn wel tegen onrecht.

Bijvoorbeeld:

De heer van Hoorn had een lekkage in zijn meterkast. Zijn opstalverzekeraar keerde niks uit omdat er nog geen sprake was van gevolgschade. Hij was hierover teleurgesteld en deed een beroep op de Schade Herzien Service van Checkjepolis.nl. Bij controle van de polisvoorwaarden bleek dat verzekerde ook recht had op een uitkering voor beredding, immers als het lek niet gevonden en hersteld zou worden, dan zou er een kans zijn op een grote gevolgschade aan de opstal. Uiteindelijk leidde de herziening alsnog tot een uitkering van € 2.500,- voor het opsporen en repareren van het lek.

 

Schade Herzien Service van Checkjepolis.nl

Voelt u zich in de steek gelaten door uw verzekeraar of verzekeringsadviseur? Vindt u dat een schade onterecht is afgewezen? Dan is er goed nieuws voor u: We bieden u onze Schade Herzien Service. We zijn bereid om tot het naadje te gaan waar uw assurantieadviseur steken heeft laten vallen. Tegen een minimale vergoeding. En bijna vrijblijvend.

De zitmaaier van de heer Janssen werd overdag uit de schuur gestolen. De schuur was op slot maar de inbrekers wisten toch binnen te komen door de kanteldeur te forceren. De zitmaaier werd niet vergoed omdat deze niet apart verzekerd was en motorrijtuigen waren uitgesloten op de inboedelverzekering. De schade werd voorgelegd aan Checkjepolis.nl en de voorwaarden werden nagekeken. In de voorwaarden stond vermeldt dat er een vergoeding was van 10% van het verzekerd bedrag voor diefstal van tuingereedschap op het erf. We hebben op internet nagekeken wat er allemaal onder tuingereedschap viel (zitmaaiers stonden hier bij), en we hebben uiteindelijk ook een uitspraak van het KiFid uit 1996!! gevonden van een soortgelijke schade en zijn hiermee terug gegaan naar de verzekeraar. De heer Janssen kreeg uiteindelijk een aanvullende uitkering van € 2.449,- om alsnog een nieuwe zitmaaier aan te schaffen.

 

Voor welke verzekeringen geldt de Schade Herzien Service?

De Schade Herzien Service geldt voor alle schadeverzekeringen, met uitzondering van verkeersschaden in het buitenland of met een buitenlandse tegenpartij en alle letselschades. We hebben veel deskundigheid in huis, maar dit soort schades kunnen beter door maatschappijen zelf of door letselschadeadvocaten bekeken worden.

Hoe werkt de Second Herzien Service?

Om uw claim te kunnen beoordelen hebben wij alle gegevens nodig die met de schade te maken hebben. Denk aan:

  • Uw verzekeringspolis met polisvoorwaarden.
  • Het schadeformulier en onderbouwing van uw vordering.
  • Correspondentie met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Stappenplan

  1. U verzamelt alle relevante informatie.
  2. U mailt deze naar schadeherzien@checkjepolis.nl met vermelding in onderwerp ‘Afgewezen schade herzien’.
  3. U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie van ons.
  4. Is het ingenomen standpunt niet terecht, dan ontvangt u van ons een machtigingsformulier.
  5. Na ontvangst van de door u getekende machtiging ondernemen wij verdere actie richting de verzekeraar.

Op basis van uw informatie bekijken wij het dossier en maken een globale beoordeling van de kansen om de schade alsnog geclaimd te krijgen.

Er zijn twee mogelijkheden.

1) Of ook wij zijn van mening dat uw claim kansloos is. Dat laten we u dan gemotiveerd weten per mail.

2) Het is ook mogelijk dat we kansen zien om de schade voor u met succes te claimen. Dat doen we kosteloos voor u. Maar we maken wel de afspraak dat als wij erin slagen om de schade geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen, u hiervoor onze website promote door een mail (op te stellen door Checkjepolis.nl) naar al uw mailcontacten te sturen.

Meer weten?

mail ons op schadeherzien@checkjepolis.nl